Mūsų partneriai ir draugai

Kontaktai

Monika Čekytė

+37061540656

monika.showsuo@gmail.com

Vilnius

© 2018 Monika Čekytė. Show Šuo

Please reload

Recent Posts

Pagrindinės figūros vedlių konkursuose

January 26, 2017

1/1
Please reload

Featured Posts

Pagrindinės figūros vedlių konkursuose

January 26, 2017

 

Jaunųjų vedlių konkursuose vertinamas šuns ir vedlio duetas. Vedlys turėtų mokėti pademonstruoti savo šuns geriausias savybes bei paslėpti trūkumus. Daugiausiai apie šunį „pasako“ jo judesys, todėl vedlys turi išmanyti, kokiu tempu judėti, kad šuo ristele bėgtų lengvai ir subalansuotai.

Galima sakyti, jog vedlių konkursuose yra trys pagrindinės figūros, kurias turėtų žinoti kiekvienas vedlys. Jas atliekant įvairios modifikacijos turėtų būti daromos kuo rečiau ir tik siekiant neužstoti šuns – teisėjui neturi būti trukdoma stebėti šunį.

Svarbu nepamiršti:

 • Prieš pradedant figūrą ir ją atliekant svarbu stebėti kur yra teisėjas, kad šuo galėtų būti tinkamai pristatomas;

 • Pademonstruoti šuns stovėseną prieš atliekant figūrą ir ją atlikus. Tarp teisėjo ir šuns turėtų būti išlaikomas maždaug 2 metrų atstumas;

 • Pasirinkti tinkamą figūros dydį. Jis kinta priklausomai nuo ringo ir pristatomos veislės dydžio.

 

Vedliai turėtų visada prisiminti ir laikytis auksinės taisyklės – niekada neužstoti šuns. Šuo turi būti tarp vedlio ir teisėjo.

 

 

Bendros klaidos, pasitaikančios atliekant figūras (ir ne tik) vedlių konkursuose:

 • Grubiai elgiamasi su šunimi;

 • Užstojamas šuo – vedlys atsiduria tarp šuns ir teisėjo;

 • Parenkamas netinkamas šuniui tempas arba jis nuolat keičiamas – šuo juda nesubalansuotai;

 • Figūra daroma per didelė arba per maža

 

Paveikslėliuose pateikiami ženklai:

-------- - šuns judėjimo kryptis

-------- - vedlio judėjimo kryptis

-------- - galimos modifikacijos

 

Apskritimas su raide T - teisėjas

 

Ratas

 

Vedliui arba vedlių grupei judant ratu, teisėjas turi galimybę stebėti vedlio darbą individualiai ir grupėje su kitais. Ši figūra yra pagrindinė tiek veislės ringe, tiek vedlių konkurse. Ji suteikia galimybę teisėjui stebėti ir įvertinti šuns judesį. Judėdamas ratu vedlys turi parinkti jo demonstruojamam šuniui tinkamą greitį. Jei teisėjas stovi rato viduje (B), šuo vedamas kairėje pusėje (mėlyna ir raudona linija).

 

Galimos modifikacijos:

 

Jei teisėjas stovi rato išorėje (A), artėjant prie jo šuo turėtų būti išvedamas į priekį ir pavadėlis perimamas į dešinę ranką (raudona linija), siekiant neužstoti šuns. Praėjus rato atkarpą priešais teisėją, vedlys turėtų eiti šiek tiek priešais šunį ir sukdamasis į dešinę pusę perimti pavadėlį į kairę ranką. Atliekant modifikacijas, šuns judėjimo greitis ir trajektorija neturi kisti. Šuo turi judėti lygiu ratu – vedlys turi prisitaikyti ir atlikti visas modifikacijas taip, jog neišbalansuotų šuns judėjimo.

 

Dažniausiai pasitaikančios klaidos:

 

 • Modifikacijų metu šuo grubiai stabdomas pavadžiu arba ryškiai pakeičia judėjimo trajektoriją;

 • Judant ratu su kitais vedliais nesilaikoma reikiamo atstumo – išbalansuojamas šuns judesys bei trukdoma kitam vedliui.

 

 

„Pirmyn-atgal“ arba raidė I

 

Ši figūra skirta įvertinti šuns galinių ir priekinių kojų judesius. Figūra pradedama pavadėlį laikant kairėje rankoje. Šuo vedamas tiesia linija nuo teisėjo (1). Nuėjus pakankamą atstumą, šuo apsukamas į dešinę (vidinę) pusę, pavadėlis perimamas į dešinę ranką. Šuo vedamas tiesia linija link teisėjo (2) ir pastatomas į stovėseną.

Labai svarbu parinkti tinkamą judėjimo tempą ir judėti tiesia linija.

 

 

Dažniausiai pasitaikančios klaidos:

 • Judama ne tiesia linija – išbalansuojamas ir neatskleidžiamas šuns judesys;

 • Priešais teisėją eina vedlys, o šuo atsiduria šone.

                                                             

Trikampis

 

Trikampio figūra leidžia teisėjui įvertinti šuns galinių ir priekinių kojų judesius bei judesį iš šono. Trikampio kraštinės turėtų būti maždaug vienodo ilgio. Figūra turėtų būti pradedama (1) į dešinę pusę įstrižai nuo teisėjo tiesia linija, pavadėlį laikant kairėje rankoje. Tada pasukama į kairę pusę, pavadėlį paliekant toje pačioje rankoje (2). Judama tiesiai ir vėl pasukama į kairę (3), grįžtama į tašką iš kurio buvo pradėta figūra (4). Prieš baigiant figūrą šunį reiktų šiek tiek išleisti į priekį, siekiant jo neužstoti. Stovėsena.

 

Galimos modifikacijos:

 

Jei vedlys nėra tikras, jog neužstos šuns grįždamas link teisėjo, ties kampu (3) galima apsukti šunį į dešinę (vidinę) pusę ir perimti pavadėlį į dešinę ranką (mėlyna linija).

 

Dažniausiai pasitaikančios klaidos:

 

 • Atliekant figūrą ilgam sustojama darant posūkius;

 • Priešais teisėją eina vedlys, o šuo atsiduria šone.

Laukite tęsinio!

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive